19-07-13 Marknivån inritad. Under markeringen är källaren och över är planet i gatunivå. [bild]