17-08-22 Bild på rören med 2 meter i diameter vilka fördes ner i de borrade hålen som sedan fylldes med armering och betong [bild]