18-07-07 Här syns de förkonstruerade armeringsjärn som fördes ner pålarna innan de fylldes med betong [bild]