18-10-07 Med jetgrunn -teknik gjöts betong mellan pålarna en bit ner i marken för att fixera deras positioner [bild]