19-05-25 Gjutningen fortsätter med oförminskad intensitet [bild]