19-05-31 En bild från götaälvbron. I förgrunden gamla sockerbruket och på andra sidan älven Eriksberg och längre bort Lindholmen [bild]