19-06-21 Vy från älven. Husen som syns till vänster är Eriksberg och till höger Lindholmen med Lindholmsberget. [bild]