19-06-21 Vy från älven. Det som syns är Lindholmsberget. [bild]