19-06-21 Vy från älven. Det som syns är Eriksberg och Lindholmen försvinner längst till höger utanför bild. [bild]