19-07-01 Storleken på bottenplattan (33x33 meter) begrips lättare om man jämför med någon av tornets byggarbetare. [bild]