19-07-23 Väggar sätts upp för att kunna gjuta hisschaktet. [bild]