19-11-05 Gjuts väggar i vad som blir källarvåningen. [bild]