19-11-23 Klätterformen har klättrat 1 våning [bild]