20-02-23b Geelys nybyggda komplex, intill SVT/SR -huset, några hundra meter ner på allen längs vilken Karlastaden ligger [bild]