21-02-28 Den gröna kranbilen lyfter ombord de 4 supertunga stålnoderna som kopplar samman kärnan i utriggarvåningarna som byggs. De kanske mest komplexa delarna i betongarbetet på Karlatornet handlar om det som kallas utriggarvåningarna. De syftar till att ge tornet extra stabilitet och innehåller därför en komplex konstruktion med kraftiga betongväggar och väldigt mycket armering. En nyckelroll här har de s.k stålnoderna som kopplar samman kärnan med utriggarvåningarna, och de fyra noderna har nu kommit på plats! Det omfattande arbetet med utriggarvåningarna gör att de tar betydligt längre tid att slutföra än övriga våningsplan. Fram till juli kommer därför tornet växa med fyra våningar, för att i slutet av sommaren växa med en våning i veckan. [bild]