21-05-17b Arbetet med utriggarvåningarna pågår några veckor till. Därefter ska bygget växa snabbare. [bild]