21-09-26 Arbete med att förlänga lyftkranen [bild]