Följ bygget av Karlatornet (245m, 73 vån) och Karlastaden.



Vad händer? I "kvarter 8" där Capella ska stå (längst till höger i bild) vilket bl.a. involverar ett 17-våningshus, har byggarna senaste halvåret grävt nedåt och pålat och borde inom någon månad röra sig uppåt i höjd med bygget.

Vid foten av karlatornet där hotellbyggnaden skall stå, där har byggarna pålat senaste året. En verksamhet som pågått trots corona. Byggarna borrar ner i marken, genom leran ner mot berggrunden, samtidigt som de trycker ner stålrör vilka senare fylls med betong. Men till skillnad från karlatornet där pålning bestod av ett 50 -tal dito pålar med 2 meter i diameter, så är pålningen till hotellbyggnaden istället 3-siffrigt antal pålar men som bara är ca 30 cm i diameter vardera.

Aktiviteten runt karlatornet har ökat och kranar lyfter nu ombord armeringsjärn i hisschaktet, bygghiss byggs upp på utsidan av tornet och olika förberedelser för att återgå till normal verksamhet verkar påbörjats. Dock saknas en mycket vital maskin på arbetsplatsen och det är betongpumpen. När denna anländer kan man nog hoppas att aktiviteten strax går upp mot 100% igen. Det har inte skett ännu.


Senaste bilden 2021-01-12



Bygget av Karlatornet



Hitta byggkranarna



Övriga bilder



Länkar

Karlastaden
Lindholmen Science Park
Bilder för skrivbordsbakgrund på datorn.
Kontakt | © 2019-2021